Thời sự chính trị - Xã Gio Việt - Gio Linh

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội nghị tuyên truyền luật thực hiện nghĩa vụ ở cơ sở và nghị định 59/2023 quy định chi tiết một...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Gio Việt: 4 Thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia Nghĩa vụ quân sự năm 2023.

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

UBND xã Gio việt tổ chức Hội nghị Tổng kết khai thác cá vụ Nam, Kế hoạch triển khai khai thác cá...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội Nông dân xã Gio việt tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

UBND xã Gio Việt phối hợp với CAH Gio Linh tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho toàn...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

HĐND - UBMTTQ Việt nam xã Gio việt Tổ chức Hội Nghị Tiếp Xúc Cử Tri với Đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

LĐLĐ thị xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 17