Chi tiết bài viết - Xã Gio Việt - Gio Linh

Tổng quan về thị trấn Gio LinhNgày 01/08/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 79 Về việc thành lập một số thị trấn trên địa bản tỉnh Quảng Trị, trong đó có thị trấn Gio Linh. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 01/09/1994, cán bộ và nhân dân thị trấn Gio Linh đã tổ chức lễ ra mắt  thành lập thị trấn, một đơn vị hành chính mới của huyện gồm một phần của các xã Gio châu, Gio phong và Gio Bình hợp lại.

Thị trấn Gio Linh là trung tâm Kinh tế - Văn hóa của huyện Gio Linh, với tổng diện tích đất tự nhiên 769,91 ha; Tổng số có 2.058 hộ, với nhân khẩu thực tế thường trú 8.533 người. Tổng số lao động (đang làm việc) 3.232 người, trong đó: Lao động nông nghiệp chiếm 22.3%, lao động phi nông nghiệp chiếm 77.7%.

          Với tiềm năng lợi thế là đầu mối giao thương với các địa phương trong huyện, trên địa bàn có chợ trung tâm, nhiều tuyến giao thông quan trọng nên rất thuận lợi cho việc phát triển các ngành Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ. Tài nguyên đất của Thị trấn khá đa dạng về thổ nhưỡng, phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế   phát triển nuôi trồng thủy sản.

Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững và ổn định, phong trào bảo vệ ANTQ của cán bộ và nhân dân thị trấn Gio Linh phát triển mạnh mẽ, tạo niềm  tin  vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH của địa phương.