Chi tiết bài viết - Xã Gio Việt - Gio Linh

Danh bạSTT Họ tên Phòng ban Chức danh Điện thoại Email
1 Lê Đình Luận Cơ quan UBND thị trấn Bí thư Đảng ủy - CT HĐND 0916559298  
2 Trần Văn Tâm Cơ quan UBND thị trấn Phó bí thư đảng ủy 0905070783  
3 Nguyễn Hữu Tài Cơ quan UBND thị trấn Phó bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn 0947544319  
4 Nguyễn Thị Tâm Cơ quan UBND thị trấn Phó chủ tịch HĐND 0983443469  
5 Mai Huy Phong Cơ quan UBND thị trấn Phó chủ tịch UBND 0915055122  
6 Lê Anh Tuấn Cơ quan UBND thị trấn Chủ tịch UBMT 0964906907  
7 Trần Ty Cơ quan UBND thị trấn CHT quân sự 0915025351  
8 Nguyễn Hữu Tường Cơ quan UBND thị trấn Chủ tịch Hội Nông dân 0815357111  
9 Nguyễn Đình Tài Cơ quan UBND thị trấn Chủ tịch Hội CCB 0944333190  
10 Phan Thị Cam Cơ quan UBND thị trấn Văn phòng - Thống kê 0917860149  
11 Nguyễn Thị Trang Cơ quan UBND thị trấn Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0913497567  
12 Bùi Thùy Dương Cơ quan UBND thị trấn Văn phòng - Thống kê 0946917474  
13 Nguyễn Thị Dương Cơ quan UBND thị trấn Tài chính - kế toán 0912607455  
14 Trần Trung Kiên Cơ quan UBND thị trấn Địa chính - Xây dựng 0917966566  
15 Lê Quang Hải Cơ quan UBND thị trấn Địa chính - Xây dựng 0948699359  
16 Trần Đình Tuyên Cơ quan UBND thị trấn Tư pháp - Hộ tịch 0853333559  
17 Nguyễn Đăng Hoàng Cơ quan UBND thị trấn Tư pháp - Hộ tịch 0943239123  
18 Trần Thị Mỹ Lệ Cơ quan UBND thị trấn Văn hóa - xã hội 0847510559  
19 Nguyễn Tiến Dũng Cơ quan UBND thị trấn Bí thư đoàn thanh niên 0968244222