Chi tiết bài viết - Xã Gio Việt - Gio Linh

Sáng ngày 17/11/2023, UBND Xã Gio việt Hội nghị tuyên truyền luật thực hiện nghĩa vụ ở cơ sở và nghị định 59/2023 quy định chi tiết một số điều cửa luật thực hiện dân chủ cơ sở.Dự hội nghị có hơn 100 đại biểu gồm các đồng chí Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, các trưởng ban nghành đoàn thể xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể...

Hội nghị đã được triển khai, quán triệt các nội dụng về: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực trạng tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Gio việt.

Đồng chí: Thân Văn Cường - Trưởng phòng tư pháp huyện thông qua luật luật thực hiện nghĩa vụ ở cơ sở và nghị định 59/2023

Qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

 

Thực hiện: Hoàng Văn Tiến - Đài truyền thanh xã